• Động từ

  (Ít dùng) như kết giao
  "Thà đừng giao kết buổi đầu, Để nay bịn rịn, kẻ sầu người thương." (Cdao)

  Động từ

  cam kết thực hiện
  giao kết làm đúng hợp đồng
  Đồng nghĩa: giao ước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X