• Động từ

  (Ít dùng) làm cho rơi xuống khắp nơi trên một diện rộng, gây hậu quả tai hại
  máy bay địch gieo rắc chất độc hoá học khắp cả khu rừng
  mang đến và làm cho lan truyền rộng (thường là cái xấu, cái tiêu cực)
  gieo rắc bệnh tật
  gieo rắc nghi ngờ
  Đồng nghĩa: gieo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X