• (tiếng Hi Lạp: giga có nghĩa là khổng lồ) yếu tố ghép trước để cấu tạo tên gọi một số đơn vị đo lường, có nghĩa một trăm triệu, như: gigahertz, v.v..

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X