• Tính từ

    (Khẩu ngữ) hết sức tằn tiện
    lương ít, phải hà tằn hà tiện lắm mới đủ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X