• Danh từ

  phần xương ở vùng miệng, có chức năng cắn, giữ và nhai thức ăn
  hàm răng
  hất hàm

  Danh từ

  xem hàm cấp
  :phong hàm đại tá
  
  hàm giáo sư

  Danh từ

  biến mà giá trị của nó được xác định khi đã biết giá trị của một hay nhiều biến khác
  hàm tuyến tính
  hàm lượng giác

  Động từ

  có chứa đựng một nội dung ý nghĩa nào đó ở bên trong, chứ không diễn đạt trực tiếp
  câu nói hàm nhiều ý nghĩa sâu sắc
  Đồng nghĩa: ngụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X