• Động từ

  chứa đựng một nội dung ý nghĩa nào đó ở bên trong, chứ không diễn đạt trực tiếp
  câu nói ấy không hàm nghĩa một điều gì

  Danh từ

  ý nghĩa được chứa đựng ở bên trong, không diễn đạt ra trực tiếp
  khái niệm văn hoá mang một hàm nghĩa rất sâu xa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X