• Động từ

    (Ít dùng) phải mang nỗi oan ức mà không thể thanh minh, giãi bày được
    bị hàm oan

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X