• Tính từ

  (hình thức diễn đạt) cô đọng và chứa đựng bên trong nhiều ý sâu sắc
  câu thơ rất hàm súc
  văn viết hàm súc
  Đồng nghĩa: súc tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X