• Danh từ

  sản phẩm để bán
  khách đến mua hàng
  phương thức hàng đổi hàng
  nơi bán hàng nhỏ của tư nhân, chuyên bán một loại hàng nào đó
  hàng nước
  hàng quần áo
  hàng thịt nguýt hàng cá (tng)
  Đồng nghĩa: quán
  đồ may mặc (nói khái quát)
  hàng hè
  hàng len
  hàng kaki
  đồ dệt mỏng bằng tơ (nói khái quát)
  áo lụa quần hàng

  Danh từ

  tập hợp người hoặc vật nối tiếp nhau thành một dãy dài, thường theo một khoảng cách đều đặn
  giăng dây để cấy cho thẳng hàng
  xe đậu thành hàng dài
  hai hàng nước mắt
  bậc, xếp theo địa vị, vị trí
  chữ số hàng trăm
  hàng quan văn
  (Ít dùng) tập hợp người sinh sống trong cùng một đơn vị hành chính trong quan hệ đối với nhau
  chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng (tng)

  Phụ từ

  từ biểu thị số lượng nhiều nhưng không xác định, đơn vị tính là điều được nói đến
  hàng đống công việc
  đợi hàng tháng trời
  mất hàng chục triệu

  Động từ

  chịu thua, hạ vũ khí và tự đặt mình thuộc quyền của đối phương
  cởi giáp ra hàng
  kéo cờ trắng xin hàng
  Đồng nghĩa: đầu hàng, quy hàng
  (Khẩu ngữ) tự nhận là bất lực, không làm nổi
  việc khó quá, xin hàng!
  chuyện ấy thì tôi hàng thôi!
  Đồng nghĩa: đầu hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X