• Danh từ

    (Khẩu ngữ) hàng để buôn bán, kinh doanh (nói khái quát)
    hàng họ ế ẩm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X