• Danh từ

  xem 
  :bán hàng mã
  
  nghề làm hàng mã
  (Khẩu ngữ) đồ có phẩm chất kém, chóng hỏng
  chiếc xe hàng mã
  mua làm gì cái đồ hàng mã ấy!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X