• Động từ

  đảm nhận một chức năng cụ thể trong một tổ chức hoặc một hệ thống
  hành chức đô đốc
  từ hành chức trong câu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X