• Danh từ

  dinh tướng chỉ huy đóng khi đưa quân đi đánh trận
  đột nhập vào tận hành dinh của địch
  Đồng nghĩa: hành doanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X