• Động từ

    tiêu khiển bằng những thú vui tầm thường, không lành mạnh
    cuộc hành lạc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X