• Danh từ

    hào, luỹ bao quanh để bảo vệ một khu vực, một vị trí nào đó (nói khái quát).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X