• Phụ từ

  từ biểu thị sự tiếp diễn của một trạng thái, chưa có sự biến đổi, chưa chuyển sang trạng thái khác
  mới đi xa về, người hãy còn mệt
  trời hãy còn mưa
  Đồng nghĩa: vẫn
  từ biểu thị tính chất tạm thời của một việc làm trong khi chưa có gì khác, chưa có gì thay đổi
  thì hãy biết như thế đã
  hãy cứ nghỉ đi đã
  từ biểu thị ý yêu cầu có tính chất mệnh lệnh hoặc thuyết phục, động viên nên làm việc gì đó, nên có thái độ nào đó
  hãy đợi đấy!
  hãy bình tĩnh lại
  ăn cơm xong hãy về
  Đồng nghĩa: hẵng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X