• Danh từ

  mùa hạ, về mặt là mùa nóng bức nhất trong năm
  trời đã vào hè
  nắng hè

  Danh từ

  dải nền ở trước hoặc quanh nhà
  ngồi hóng mát ngoài hè
  Đồng nghĩa: thềm
  phần chạy dọc hai bên đường phố, cao hơn mặt đường, dành cho người đi bộ
  hè đường
  hè phố
  Đồng nghĩa: lề đường, vỉa hè

  Động từ

  (Khẩu ngữ) cùng cất tiếng to để bảo nhau cùng ra sức làm ngay một việc gì
  hè nhau ra khiêng
  hè nhau làm cho nhanh
  Đồng nghĩa:

  Trợ từ

  (Phương ngữ) như nào
  ta đi hè!
  nghỉ tay một chút đã hè!
  như nhỉ
  thằng nhỏ dễ thương hè!
  đẹp ghê hè!
  đông quá hè!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X