• Kết từ

  tổ hợp biểu thị điều vừa nói đến là cái lẽ giải thích làm cho điều sắp nêu ra không đáng phải ngạc nhiên nữa
  hấp tấp như thế, hèn nào chẳng hỏng việc
  Đồng nghĩa: hèn chi, hèn gì, thảo nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X