• Danh từ

    đường và mặt bao quanh một vật, tạo nên hình dạng một vật thể nào đó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X