• Danh từ

    ngành triết học chuyên nghiên cứu những vật cụ thể, có hình dạng; phân biệt với hình nhi thượng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X