• Danh từ

  toàn thể nói chung những gì thuộc về cái bên ngoài, có thể quan sát được của sự vật
  hình thái địa lí
  hình thái kinh tế - xã hội
  hình thức biểu hiện ra
  văn nghệ là một hình thái ý thức xã hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X