• Danh từ

  toàn thể nói chung những gì làm thành bề ngoài của sự vật, chứa đựng hoặc biểu hiện nội dung
  coi trọng hình thức
  hình thức đẹp làm tôn nội dung
  cách thể hiện, cách tiến hành một hoạt động nhằm một mục đích cụ thể
  hình thức quảng cáo hấp dẫn
  các hình thức kỉ luật
  hệ thống cơ cấu và các phương tiện ngôn ngữ để diễn đạt nội dung trong một tác phẩm văn học nghệ thuật.

  Tính từ

  có tính chất hình thức, chỉ có trên danh nghĩa, không có cái thực bên trong
  lối làm việc hình thức
  (Khẩu ngữ) hình thức chủ nghĩa (nói tắt)
  bệnh hình thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X