• Danh từ

  thùng để bỏ thư.
  Đồng nghĩa: hộp thư
  địa chỉ riêng theo quy ước của bưu điện (thường dành cho quân đội và công an)
  mã số hòm thư của đơn vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X