• Danh từ

  từ dùng để chỉ từng đơn vị những vật nhỏ, gọn, thường là hình tròn
  hòn bi
  hòn than
  hòn đất ném đi, hòn chì ném lại (tng)
  Đồng nghĩa: viên
  từ dùng để chỉ từng đơn vị những núi, đảo đứng riêng một mình
  hòn đảo
  hòn núi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X