• Động từ

  (chim, vượn) kêu thành chuỗi những tiếng cao trong và như có làn điệu
  chim hót líu lo
  vượn hót
  (Khẩu ngữ) nói cho biết để tâng công, để nịnh
  hót với cấp trên
  khéo hót
  Đồng nghĩa: tâu, ton hót

  Động từ

  lấy mang đi những vật rời, vụn (thường là bị thải hoặc bị rơi vãi) cho sạch
  hót rác
  hót mùn
  hót thóc rơi vãi
  Đồng nghĩa: hốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X