• Động từ

  cất tiếng cao, to, ngắn gọn để ra lệnh, thúc giục hoặc biểu thị yêu cầu, quyết tâm, v.v.
  đoàn người vừa đi vừa hô khẩu hiệu
  hô xung phong

  Tính từ

  (răng cửa) nhô ra
  răng bị hô
  Đồng nghĩa: vẩu, vổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X