• Tính từ

  hôi và tanh (nói khái quát); thường dùng để nói cái xấu xa nhơ nhuốc đáng ghê tởm
  quét sạch loài hôi tanh
  "Tuồng chi là giống hôi tanh, Thân nghìn vàng để ô danh má hồng." (TKiều)
  Đồng nghĩa: tanh hôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X