• Danh từ

    (Văn chương) như hôm sớm
    "Học trò đèn sách hôm mai, Ngày sau thi đỗ nên trai mới hào." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X