• Danh từ

  buổi tối và buổi sáng, cả ngày lẫn đêm; chỉ sự thường xuyên, luôn luôn
  tảo tần hôm sớm
  "Không ai hôm sớm bạn cùng, Nương mai mai gãy, dựa tùng tùng xiêu." (Cdao)
  Đồng nghĩa: đêm ngày, hôm mai, ngày đêm, sớm hôm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X