• Động từ

  áp môi hoặc mũi vào để tỏ lòng yêu thương, quý mến
  hôn lên trán con
  hôn nhẹ vào má
  nụ hôn
  Đồng nghĩa: thơm

  Phụ từ

  (Phương ngữ, Khẩu ngữ) không
  ở trỏng có gì mới hôn?
  Đồng nghĩa: hông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X