• Tính từ

  lõm sâu xuống hoặc sâu vào trong
  mắt hõm sâu vì thiếu ngủ
  gầy hõm đi như người mới ốm dậy
  Đồng nghĩa: hũm

  Danh từ

  chỗ===== lõm sâu xuống hoặc sâu vào trong =====
  
  hõm đá
  trốn trong hõm núi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X