• Động từ

  (Khẩu ngữ) doạ, làm cho sợ
  hù doạ trẻ con
  tung tin thất thiệt để hù doạ
  không tin lời hù doạ
  Đồng nghĩa: doạ dẫm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X