• Động từ

  (Khẩu ngữ) góp chung lại để cùng làm việc gì
  hùn vốn kinh doanh
  cùng hùn sức để khênh tấm bê tông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X