• Động từ

    (Khẩu ngữ) hùn lại, hợp lại (nói khái quát)
    hùn hạp vốn để cùng làm ăn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X