• Động từ

  (Khẩu ngữ, Ít dùng) như hú vía
  sợ hú hồn
  hú, gọi cho hồn trở về, làm cho tỉnh lại, theo quan niệm mê tín
  hú hồn cho người bị ngất tỉnh lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X