• Động từ

  sợ hoảng hồn trước một nguy hiểm bất ngờ (nhưng nay đã thoát khỏi)
  bị một phen hú vía
  sợ hú vía
  Đồng nghĩa: hú hồn

  Cảm từ

  tiếng thốt ra biểu lộ sự mừng rỡ vì đã may mắn thoát khỏi mối nguy hiểm, lo sợ
  suýt nữa thì ăn đạn, thật hú vía!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X