• Động từ

  (Khẩu ngữ) cắt tóc
  đầu húi trọc lóc
  đi húi tóc ngoài tiệm
  Đồng nghĩa: cúp, hớt tóc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X