• Tính từ

  (ho) nhẹ, từng tiếng ngắn, nhỏ và thưa
  húng hắng ho
  Đồng nghĩa: khúng khắng, thúng thắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X