• Danh từ

  (Khẩu ngữ) hai mươi
  hăm mấy tuổi rồi?
  một trăm hăm bốn (một trăm hai mươi bốn)

  Động từ

  (Phương ngữ) đe, doạ
  hăm giết người

  Tính từ

  (chỗ mặt da bị gấp nếp trên cơ thể trẻ em, như bẹn, cổ) ở trạng thái tấy đỏ vì bẩn
  bôi phấn rôm cho bé để chống hăm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X