• Tính từ

  không nề hà, có lòng nhiệt tình và thái độ tích cực trong công việc
  hăng hái lao động và học tập
  hăng hái tham gia cách mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X