• Tính từ

    (Thông tục) hăng hái một cách bồng bột trong chốc lát (hàm ý châm biếm).
    Đồng nghĩa: hăng tiết vịt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X