• (Khẩu ngữ) lấy con số trung bình, tính bình quân
    hơn bù kém, mỗi ngày hắn kiếm được dăm chục

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X