• Tính từ

  (Phương ngữ) hỏng, không dùng được nữa
  chiếc đài đã bị hư
  xe hư không đi được
  Đồng nghĩa: hư hỏng
  (thanh thiếu niên, trẻ em) có những tính xấu, tật xấu khó sửa
  thằng bé dạo này sinh hư
  "Cá không ăn muối cá ươn, Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư." (Cdao)
  Đồng nghĩa: hỏng, hư hỏng
  Trái nghĩa: ngoan

  Tính từ

  không có, giả
  không rõ thực hư
  cảnh vật mờ ảo, như thực như hư
  Trái nghĩa: thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X