• Danh từ

  (Từ cũ) lính địa phương ở làng xã thời phong kiến, thực dân
  thành lập đội hương dõng
  Đồng nghĩa: hương dũng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X