• Động từ

  chỉ bảo, dẫn dắt cho biết phương hướng và cách thức tiến hành một hoạt động nào đó
  bảng hướng dẫn tra cứu sách
  hướng dẫn làm bài tập
  Đồng nghĩa: chỉ dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X