• Động từ

  (Khẩu ngữ, Ít dùng)

  xem gượm

  :hượm đã nào!
  

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X