• Danh từ

    số không kèm theo tên của đơn vị đo lường hoặc tên vật; phân biệt với danh số
    '3, 15, 50 là những hư số

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X