• Động từ

  hưu trí (nói tắt)
  về hưu
  sắp đến tuổi nghỉ hưu
  đi lĩnh lương hưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X