• Danh từ

    vùng đồng bằng ở gần cửa sông hoặc ven biển
    miền hạ bạn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X