• Động từ

    (người sống trên núi) xuống núi, không tiếp tục ở trên đó nữa
    nhiều dân tộc thiểu số đã hạ sơn và định cư ở vùng này

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X